woensdag 15 juli 2009

aboriginals

Het beste bewijs: ze vallen je aan, die aboriginals, als je je niet voldoende bewapent!

abonnement
In een Belgisch blad voor éénoudergezinnen lees ik: ‘Een abonnement is alleen zinvol wanneer men regelmatig de bus neemt.’

abonnee

Word abonnee, want de Heer is opgestaan!

abominabelDe staat van het klooster is abominabel.

abnormaal

Je denkt eerst dat dit 1963 moet zijn, maar dan lees je dat er in 1955 ook abnormaal veel sneeuw is gevallen.

abject

Dit stuk verlaten rails ligt in de buurt van Altamont, California. Niemand die het even opruimt.

abiogeneseAbiogenese is het ontstaan van leven uit niet-levende materie. We spreken niet over het heden, we spreken over ongeveer 3,5 miljard jaar geleden, toen het leven op deze aarde moet zijn ontstaan. Dat is gebeurd in de loop van een paar honderd miljoen jaren.
Creationisten zeggen: dat kán helemaal niet. Maar de voorstelling die zij er tegenover stellen, is helemáál niet te bewijzen. Terwijl de abiogenetische voorstelling in bijvoorbeeld het Miller-Urey-experiment en ook in latere experimenten waarschijnlijk is gemaakt.