zondag 21 juni 2009

aantal


Het aantal kinderen dat spijbelt neemt in de examenperiode iets af.

aansturen
De politie moet als team strikt aangestuurd worden.

aanstrepen
Wij begrijpen uw probleem, meneer, maar wij hebben de weg nu eenmaal zo aangestreept.

aanstormen
Als u het dier strak aankijkt, kunt u er op wachten dat zij zal komen aanstormen.