donderdag 2 juli 2009

aanzienlijk
In de stomme film werd aanzienlijk overdreven met de gebaren. Dat is meestal wel wat beter geworden, maar nog steeds is overdrijven het belangrijkste.

aanzien

Intussen is het aanzien van de haven wel veranderd!

aanzicht

Zijaanzicht op een van de door ons gebouwde dinosaurussen. U kunt ook goed zien hoe hij liep.

aanzetten
Het absolute genot van het zelf aanzetten van de radio.