dinsdag 23 juni 2009

aanvaarding
Aanvaarding in overleg.

aanvaarden


De ene psycholoog zegt: ‘Aanvaard je eigen angsten.’ De volgende zegt: ‘Bestrijd je eigen angsten.’

aanvaardbaar
Deze stola wordt, omdat zij van kunstbont vervaardigd is, een aanvaardbaar produkt gevonden.

aantrekkingskracht


De wegenbouw oefende in onze jeugdjaren een zo grote aantrekkingskracht op ons uit, dat wij later asfaltkunde gingen studeren.

aantrekken
Wat mij zo aantrekt in de medische stand? Dat zijn vooral de strakke lijnen, de Bauhaus-achtige functionaliteit, de pure klaarheid van de kleding.

aantrekkelijk


Zelfspot maakt een man aantrekkelijk.

aantreffen
De plaats waar we in de jaren zeventig de eerste sporen van het menselijk gebit aantroffen.

aantreden


Trééd! Aán!!!

aantoonbaar


De zomers in Nederland zijn aantoonbaar veranderd.

aantonen


We moeten, ook in Europa, het DNA kunnen aantonen van élke ziekte!

aantocht
Bedenkt: er kan nóg een trein in aantocht zijn!

aantijging
Vraagtekens bij aantijging dopinggebruik Napoleon Twee.