zondag 28 juni 2009

aanwensel
Voor een aanwensel zoals dit wordt de hulp van een gymleraar ingeroepen.

aanwennen, zich
Een verstandige ouder leert het zijn kinderen niet af.

aanwending
Het Parochiebestuur delegeert haar taak met betrekking tot het beheer van het vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie aan de Beheerscommissie.

aanwenden

Hoe de peuterliteratuur aan te wenden in klasseverband.

aanwas


Wielerclub Het Zuiden zoekt naar aanwas van jonge talenten.

aanwakkeren
Moge het aanschouwen van dit beeld de gelovigen aanwakkeren tot meerdere eer en glorie van onzen verlosser, geloofd zij Jezus Christus.

aanwaaien


Vanuit het niets kwam ons de strafschop en dus het kampioenschap aanwaaien.

aanvuren
De pastoor vuurde ons aan, hè, zoals pastoors dat konden, vroeger.

aanvulling
Ter aanvulling van de, tja, de symmetrie van het beeld legde ik mijn hoofd tegen het hare.

aanvullend
Diervoeder (aanvullend) & vitaminen.