zaterdag 11 juli 2009

aasgier
Redding voor de aasgier in Nepal.

aas
In dit spel is een aas één of elf punten.

aarzeling

Weest hem zonder aarzeling getrouw.

aarzelen
We sprongen in het water, maar de hond aarzelde ons te volgen.

aartsvijand

Uiteindelijk schoot mijn aartsvijand als eerste tegen de bal, wat blessures aan voet of kuit heeft voorkomen.

aartsvader
Cees van Bemmel is de aartsvader van het kasteelplan te Almere.

aartslui
Uiteindelijk konden de twee overreed worden elders te gaan liggen.

aartsleugenaarHet nieuwe wielrennen.

aartshertog

Nabij de parochiekerk van Schenna staat het mausoleum van aartshertog Johann en zijn gemalin.

aartsengel

De Aartsengel symboolstenen zijn geschikt voor meditatie en om te ondersteunen in hetgeen waar men nood aan heeft.

aartsbisschopDe aartsbisschop werd even achterin de kerk op een stoel neergezet, waar hij werd aangekleed. Maar toen werd het ook een vrolijke H. Mis!

aartsbisdom

Op de eerste dag van het carnaval nodigde de aartsbisschop van Bordeaux, kardinaal Jean-Pierre Ricard, alle priesters van het aartsbisdom uit om met hem te dineren. ‘Doe speciale kledij aan,’ aldus de kardinaal, ‘want dat doe ik ook.’