maandag 29 juni 2009

aanwijzingGebruiksaanwijzing.

aanwijzen
Dat is de reden waarom wij niet kunnen overgaan tot het aanwijzen van uw pand als monumentaal pand. Hooguit uw voorgevel kan daarvoor in aanmerking komen.

aanwijsstok


Klas waarin de aanwijsstok niet ontbroken heeft.

aanwijsbaar


Het lijkt mij aanwijsbaar dat deze man Aziatische dan wel Surinaamse produkten met zich meevoert.

aanwezigheid
De aanwezigheid van een roerdomp kan het leven rond het water nog aangenamer maken.

aanwezig
Meldt u zich eerst aan bij de wacht: ‘Gevangene nummer zoveel is aanwezig!’

aanwerven
‘De aanwerving der recruten is daarmee beëindigd! Dank u! Sieg heil und sofort!’