woensdag 20 mei 2009

aanbiddelijk
Aanbiddelijk, die reclame van vroeger, die er nog van uitging dat de mensen alles ook lazen. Ik kreeg overigens op de Lagere School te Limmen ook melk, een kwart- of een derde liter, dat weet ik niet meer. Elke dag. Ik heb sindsdien nooit meer melk gedronken.

aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling stelt voor de heer Schaap als penningmeester te herbenoemen.

aanbevelenswaardig


Behoort een christen in de kerk? Dat zou ik me afvragen, maar de verschillen tussen beide versies zijn uiteraard marginaal te noemen. Het antwoord is dus: ja.

aanbevelen
Allemaal springen!

aanbetaling

Na een eerste aanbetaling van 50% van de logieskosten ontvangt u een schatting van de parkeertarieven.

aanbetalen


Ge zult eerst aanbetalen, voordat wij aan het werk gaan!

aanbestedingKomt allen ten gemelden dorpe op Woensdag den 6 Julij 1831, des voormiddags ten 10 ure!

aanbesteden
Wij zijn van de Begeleiding Europese Aanbestedingen (BEA).

aanbellen

Christenen klóppen aan.

aanbal
Louis van Gaal: ‘Neeh, die termogonie hebben wij niet in het moderne voetbal. Ook in de training niet. Ik zeg altijd: de bal zuiver aanspelen, dan heb je de minste problemen achterin.’
‘Maar qua veldspel?’
‘Daar heb je een ánder facet. Ik heb altijd geloofd dat je de hoeken zo breed mogelijk moet houden. Dus ook moet máken.’