donderdag 9 juli 2009

aardrijkskundeGelukkig kregen enkelen onzer nog enige bijles in het moeilijke vak aardrijkskunde.

aardoppervlak
Vergunning berijdbaarheidsmaking. Gehoord alle partijen is besloten alle gaten en holen in het rijpad van jonkheer Wessels af te sluiten c.q. te dichten.

aardolie
Aardolie behoort tot de brandbare produkten, vandaar dat men het op de plaatsen waar het wordt aangetroffen, afstookt.

aardleiding
Aardingskabel en de aardleiding worden in het fundament aangelegd, zodat ze onzichtbaar en volkomen veilig zijn.

aardlaagDe official die rechtsonder op de foto vrijwel in zijn geheel zichtbaar is, controleert of de aardlaag niet geschonden wordt.

aardkorst
Robbie McEwen maakt hardhandig kennis met de aardkorst.