woensdag 1 juli 2009

aanzet
‘Dit wordt een huis, ja.’

aanzeggen... en nadat mij ontslag was aangezegd, begon ik in de honingindustrie...

aanwrijven
Aan zorg voor een ondubbelzinnige formuleering dier vraagstukken heeft het dus wél ontbroken!