vrijdag 22 mei 2009

aandoenlijk
Aandoenlijk en voor iedereen te begrijpen.

aandoening
Het bellen met mijn mobieltje is bijna ondoenlijk.

aandoen
Doe wel een borstrok aan, want het kan koud zijn buiten.

aandikken
- Hij is net echt, hè?
- Ja, behalve qua formaat.

aandienen (zich)

‘Ook dienden zich vijf scháátsenrijders aan, die zich voorgenomen hadden de barre tocht op scháátsen te voltooien.’

aandenken
Het werd de kinderen dus al vroeg ingeprent: God moest je vrezen. Zulke bangmakerij heeft plaatsgevonden (en vindt nog steeds plaats) met úw belastinggeld. Stemt op de partij die hieraan een einde wil maken.
Een nieuwe Schoolstrijd!

aandeel


De woorden aandeel, aandeelbewijs, aandeelhoud(st)er, aandeelhoudersvergadering, aandelenkapitaal en aandelenkoers zijn obsoleet geworden in onze taal, en ze verhuizen dus, met alle geklaag en geweeklaag erover, naar onze historische uitgave.

aandachtig


Een aandachtig publiek was zijn beloning.

aandacht
Wat is dit? Kijkt u er eens rustig naar.
Dit is een door een amateur-archeoloog opgedoken fibula of mantelspeld, en daarvoor wil hij even onze aandacht.

aanbrengen

Dit is Pavlik Morozov, een 14-jarige Held van de Sovjet-Unie. Het speelde in 1932 in Gerasimovka, een plaatsje vlakbij Jekaterinenburg. Het was de tijd van de collectivisatie, die miljoenen boeren het leven heeft gekost.
Pavlik gaf zijn vader aan. Vader gearresteerd, de autoriteiten blij, iedereen blij. Niet veel later werd Pavlik vermoord, waarschijnlijk door zijn grootvader. Grootvader en de rest van de familie dus ook gearresteerd.
Een groot succes voor Stalins propaganda-afdeling. Vijftig jaar lang werd Pavlik vereerd op alle scholen in de Sovjet-Unie: Pavlik hield meer van zijn vaderland dan van zijn familie.
Maar nu is gebleken dat Pavlik zijn vader had aangegeven op last van zijn moeder. Zijn vader had het gezin verlaten, en zijn moeder wilde het hem betaald zetten.

aanbreken


Iedereen zal wel begrepen hebben dat ik Wilders een slecht politicus vind: ik vind hem laf en pietluttig en een schreeuwlelijk. Als ik zeg: ‘Geert Wilders. Eens zal de dag aanbreken...’, dan veert hij al op om naar de plaatselijke politie te gaan.
Hij is dus geen knip voor de neus waard.