dinsdag 30 juni 2009

aanwippen
We kwamen even aanwippen, maar het pand stond nog in de steigers.

aanwinst


Een duidelijke aanwinst is de lachtherapie.

maandag 29 juni 2009

aanwijzingGebruiksaanwijzing.

aanwijzen
Dat is de reden waarom wij niet kunnen overgaan tot het aanwijzen van uw pand als monumentaal pand. Hooguit uw voorgevel kan daarvoor in aanmerking komen.

aanwijsstok


Klas waarin de aanwijsstok niet ontbroken heeft.

aanwijsbaar


Het lijkt mij aanwijsbaar dat deze man Aziatische dan wel Surinaamse produkten met zich meevoert.

aanwezigheid
De aanwezigheid van een roerdomp kan het leven rond het water nog aangenamer maken.

aanwezig
Meldt u zich eerst aan bij de wacht: ‘Gevangene nummer zoveel is aanwezig!’

aanwerven
‘De aanwerving der recruten is daarmee beëindigd! Dank u! Sieg heil und sofort!’

zondag 28 juni 2009

aanwensel
Voor een aanwensel zoals dit wordt de hulp van een gymleraar ingeroepen.

aanwennen, zich
Een verstandige ouder leert het zijn kinderen niet af.

aanwending
Het Parochiebestuur delegeert haar taak met betrekking tot het beheer van het vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie aan de Beheerscommissie.

aanwenden

Hoe de peuterliteratuur aan te wenden in klasseverband.

aanwas


Wielerclub Het Zuiden zoekt naar aanwas van jonge talenten.

aanwakkeren
Moge het aanschouwen van dit beeld de gelovigen aanwakkeren tot meerdere eer en glorie van onzen verlosser, geloofd zij Jezus Christus.

aanwaaien


Vanuit het niets kwam ons de strafschop en dus het kampioenschap aanwaaien.

aanvuren
De pastoor vuurde ons aan, hè, zoals pastoors dat konden, vroeger.

aanvulling
Ter aanvulling van de, tja, de symmetrie van het beeld legde ik mijn hoofd tegen het hare.

aanvullend
Diervoeder (aanvullend) & vitaminen.

zaterdag 27 juni 2009

aanvullen


U kunt uw bestelling aanvullen met een ander cadeau (bijvoorbeeld een vulpen of ballon). Gegarandeerd een succes!

aanvragen


Met het aanvragen van een duurzaam hekwerk bent u weliswaar meer tijd kwijt dan met het veroorzaken van een penalty, maar dan heeft u ook iets!

aanvraagformulier
De spelers van S.C. Anderlecht arriveerden een half uurtje later, omdat zij het aanvraagformulier niet correct hadden ingevuld.

aanvraagMet de vergunningaanvraag vraagt u via internet een vergunning aan voor werkzaamheden in, aan en rond uw woning.

aanvoering

Uit de archieven blijkt dat voor de oprichting in 1920 al een aantal heren actief zijn met de zwemsport. Zo is in het gemeentearchief te lezen dat in 1913 onder de naam "Egmondsche Zwemclub" een 50-tal leden onder aanvoering van voorzitter Jan van Schijndel, secretaris M.A. van Liempt en penningmeester H. van den Bergh zich met zwemmen bezig hielden.

aanvoeren

De Duitsers lieten het zware geschut (Skoda 305mm) aanvoeren en ze spoorden de Duitse wapen/staalfabrikant Krupp aan om het 420mm geschut (Dikke Bertha) op tijd klaar te hebben.

vrijdag 26 juni 2009

aanvoerderWe werden als aanvoerders door de referee van tevoren gewezen op een zwakke plek in het speelveld.

aanvoer
De aanvoer van toeristen naar het Waagplein houdt geen gelijke tred met die van de kazen.

aanvoelenWanneer de baby aanvoelt dat hij moet poepen, dan moet hij poepen.

aanvliegroute
Gemeente Elst klaagt over nieuwe bocht in de aanvliegroute naar Schiphol.

aanverwant
Wat reiki en aanverwant energiewerk betreft: u zult in diepe concentratie zitten en een wijsheid voelen opwellen die voor het logisch denken onbereikbaar is.

donderdag 25 juni 2009

aanvegenDe vloer werd met ons aangeveegd!

aanvechting


Ik heb nog even de aanvechting gehad het pand te kopen.

aanvechten

Wij vechten deze voorstelling van zaken aan, op de eerste plaats omdat zij zo kinderachtig is.

aanvechtbaar


Vooral de Frans-romantische orgelmuziek klonk ons aanvechtbaar in de oren.

aanvatten
Na een bezoekje aan dit grandioze stukje mensenwerk vatten wij de thuisreis aan.

aanvaringMet dergelijke uitspraken komt de premier geregeld in aanvaring met de Tweede Kamer.

woensdag 24 juni 2009

aanvankelijk
Aanvankelijk dachten wij: dit loopt wel los.

aanvangssalaris
En u geniet een aanvangssalaris van € 6,35 per uur.

aanvangen

Wij wisten niet wat we met het woord aanvangen moesten aanvangen.

aanvang


Aanvang werkzaamheden: 07:00 uur.

aanvallenMisschien een interessant feit: op deze foto valt een Israelische soldaat een kind aan.

aanval


Toen het tot een aanval kwam, verminderden wij vaart.

dinsdag 23 juni 2009

aanvaarding
Aanvaarding in overleg.

aanvaarden


De ene psycholoog zegt: ‘Aanvaard je eigen angsten.’ De volgende zegt: ‘Bestrijd je eigen angsten.’

aanvaardbaar
Deze stola wordt, omdat zij van kunstbont vervaardigd is, een aanvaardbaar produkt gevonden.

aantrekkingskracht


De wegenbouw oefende in onze jeugdjaren een zo grote aantrekkingskracht op ons uit, dat wij later asfaltkunde gingen studeren.

aantrekken
Wat mij zo aantrekt in de medische stand? Dat zijn vooral de strakke lijnen, de Bauhaus-achtige functionaliteit, de pure klaarheid van de kleding.

aantrekkelijk


Zelfspot maakt een man aantrekkelijk.

aantreffen
De plaats waar we in de jaren zeventig de eerste sporen van het menselijk gebit aantroffen.

aantreden


Trééd! Aán!!!