woensdag 15 juli 2009

abonnement
In een Belgisch blad voor éénoudergezinnen lees ik: ‘Een abonnement is alleen zinvol wanneer men regelmatig de bus neemt.’

1 opmerking: